Sale!

Архитектурата на Балканот

3.000,00 ден

Во оваа значајно дело, Слободан Ќурчиќ го следи развојот на архитектурата на Балканот од доцната антика до врвот на Отоманската империја. Не покривајќи само црковни објекти, туку архитектонски градби кои се движат од урбани конгломерации, едноставни куќи и палати, до утврдувања, цистерни, аквадукти и мостови – Ќурчиќ го проценува потеклото и влијанието на византиската архитектура во регионот. Оваа книга – прва од ваков вид – го разгледува континуитетот на архитектонската традиција во регионот обележан со длабоки политички, културни и религиозни конфронтации, како и периоди на креативни интеракции во историски период од речиси тринаесет векови. Обелоденувајќи непознат материјал, книгата ги истражува процесите чие значење се протега надвор од самиот Балкански полуостров. Илустрирана со неколку стотици фотографии и цртежи, најконкретно изработени за оваа намена, книгата е епохално достигнување.

Category:

Во оваа значајно дело, Слободан Ќурчиќ го следи развојот на архитектурата на Балканот од доцната антика
до врвот на Отоманската империја. Не покривајќи само црковни објекти, туку архитектонски градби кои се
движат од урбани конгломерации, едноставни куќи и палати, до утврдувања, цистерни, аквадукти и мостови –
Ќурчиќ го проценува потеклото и влијанието на византиската архитектура во регионот.
Оваа книга – прва од ваков вид – го разгледува континуитетот на архитектонската традиција во регионот
обележан со длабоки политички, културни и религиозни конфронтации, како и периоди на креативни
интеракции во историски период од речиси тринаесет векови. Обелоденувајќи непознат материјал, книгата ги
истражува процесите чие значење се протега надвор од самиот Балкански полуостров. Илустрирана со неколку
стотици фотографии и цртежи, најконкретно изработени за оваа намена, книгата е епохално достигнување

Scroll to top