Sale!

Биомеханика на спорт и вежбање

1,200.00ден

Биомеханика на спорт и вежбање – Земајќи единствен приод кон презентацијата на механичките концепти, Биомеханика на спорт и вежбање на едноставен начин го воведува
вежбањето и спортската биомеханика. Обезбедувајќи механика пред функционална анатомија, книгата им помага на студентите да ги разберат силите и нивните ефекти пред да проучат како структурите на телото се справуваат со силите. Студентите ќе научат да ги ценат последиците од надворешните сили, како телото генерира внатрешни сили за да ја задржи позицијата и како силите создаваат движење во физичките активности.

Биомеханика на спорт и вежбање

Scroll to top