Бородинската битка

600,00 ден

7 септември 1812 година во Бородино, 100 км западно од Москва, армиите на руската и француската империја се судрија во една од финалните битки на Наполеоновите војни. Оваа ужасна и контроверзна борба постојано ги фасцинира историчарите. Преживувањето на руската армија по Бородино беше клучен фактор во конечниот пораз на Наполеон и целосното уништување на француската војска од 1812 година. Во оваа нова анализа, историчарот на Наполеон, Александар Микабериџ ја преиспитува кампањата од 1812 година и ја раскажува ужасната приказна за Бородинската битка од руска гледна точка. Неговата оригинална и  внимателно истражена студија за оваа критична епизода во нападот на Наполеон на Русија му дава на читателот свежа перспектива за битката и пошироко сфаќање на основните причини за конечниот руски триумф.

Category:

7 септември 1812 година во Бородино, 100 км западно од Москва, армиите на руската и француската империја се судрија во една од финалните битки на Наполеоновите војни. Оваа ужасна и контроверзна борба постојано ги фасцинира историчарите. Преживувањето на руската армија по Бородино беше клучен фактор во конечниот пораз на Наполеон и целосното уништување на француската војска од 1812 година. Во оваа нова анализа, историчарот на Наполеон, Александар Микабериџ ја преиспитува кампањата од
1812 година и ја раскажува ужасната приказна за Бородинската битка од руска гледна точка. Неговата оригинална и  внимателно истражена студија за оваа критична епизода во нападот на Наполеон на Русија му дава на читателот свежа перспектива за битката и пошироко сфаќање на основните причини за конечниот руски триумф.

Scroll to top