Даблинци

300,00 ден

Даблинци не е само збирка раскази структурирана според етапите од човековиот развој. Замислата на Џојс била книгата да се чита како роман за развојот на градот, при што неговите жители растат од невиност до искуство. Сите тие се остра анализа на животот во Ирска на средната и на долната ниска класа, при што Даблин не е само нивна географска локација туку и емоционално и психолошко средиште.

Даблинци не е само збирка раскази структурирана според етапите од човековиот развој. Замислата на Џојс била книгата да се чита како роман за развојот на градот, при што неговите жители растат од невиност до искуство. Сите тие се остра анализа на животот во Ирска на средната и на долната ниска класа, при што Даблин не е само нивна географска локација туку и емоционално и психолошко средиште.

Scroll to top