Дмитриј Менделеев и сенката на периодичниот систем

600,00 ден

Дмитриј Менделеев ни е познато име, но само како несредениот научник од нашите средношколски учебници по хемија, креаторот на Периодичниот систем на елементите. Досега малку е познато за него,но книгата Добро организирана работа ни дава целосен портрет на хемичарот, од неговиот сложен однос со Руската Империја, до неговиот напад на Спиритуализмот, понижувањето од страна на Петербуршката академија на науките, до неговото неуепешно пату-
вање до Арктикот, ова е приказна за исклучителен човек длабоко
ангажиран за доброто на својата земја.

Category:

Добро организирана работа : Дмитриј Менделеев и сенката на периодичниот систем. Дмитриј Менделеев ни е познато име, но само како несредениот научник од нашите средношколски учебници по хемија, креаторот на Периодичниот систем на елементите. Досега малку е познато за него,но книгата Добро организирана работа ни дава целосен портрет на хемичарот, од неговиот сложен однос со Руската Империја, до неговиот напад на Спиритуализмот, понижувањето од страна на Петербуршката академија на науките, до неговото неуепешно пату-
вање до Арктикот, ова е приказна за исклучителен човек длабоко
ангажиран за доброто на својата земја.

Scroll to top