Дневникот на писателката

500,00 ден

„Дневникот на писателката“ е Вирџинија Вулф. Целото четиво вибрира со паѓања и кревања во интензитет, варијации, тревоги, патувања, паника и занес на нејзиниот страсен однос кон уметноста.
„Дневникот на писателката“ е непроценлив водич во уметноста и мислите на Вирџинија Вулф. Се состои од лични записи што таа ги водела во период од дваесет и седум години, а ги собрал нејзиниот сопруг . Некои од тие записи се однесуваат на нејзиното пишување; други на значењето на одредени личности и настани; а некои се коментари за книгите кои ги читала во тој период. Првиот запис е од 1918 година, а последниот три недели пред нејзината смрт во 1941 година. Дневникот го открива приватниот свет – страдањата, победите, креативната визија – на една од најголемите писателки на дваесеттиот век.

„Дневникот на писателката“ е Вирџинија Вулф. Целото четиво вибрира со паѓања и кревања во интензитет, варијации, тревоги, патувања, паника и занес на нејзиниот страсен однос кон уметноста.
„Дневникот на писателката“ е непроценлив водич во уметноста и мислите на Вирџинија Вулф. Се состои од лични записи што таа ги водела во период од дваесет и седум години, а ги собрал нејзиниот сопруг . Некои од тие записи се однесуваат на нејзиното пишување; други на значењето на одредени личности и настани; а некои се коментари за книгите кои ги читала во тој период. Првиот запис е од 1918 година, а последниот три недели пред нејзината смрт во 1941 година. Дневникот го открива приватниот свет – страдањата, победите, креативната визија – на една од најголемите писателки на дваесеттиот век.

Scroll to top