Домот и светот Тагоре, Рабиндранат

500,00 ден

Домот и светот (1916 год.) ја прикажува битката што Тагоре ја водел во себе, помеѓу идеите на Западната култура и револуцијата против неа. Овие две идеи се насликани во двата главни ликови, Нихил, кој е рационален и се спротивставува на насилството и Сандип, кој не дозволува ништо да му застане на патот на постигнувањето на своите цели. Овие два спротивставени идеали се многу значајни за да се сфати историјата на Бенгал и неговите современи проблеми. Особено значајно за романот е да се сфати движењето Свадеши како дел од Индиското националистичко движење, како политика на спротивставување на британската колонизација и наметнување на „новиот дух во Индија“. Традиционалната, послушна сопруга на Нихил, Бималa, ужива во својата целосна посветеност на својот сопруг и заробеноста во традиоционалната женска улога и иако нејзиниот сопруг ја убедува да влезе во вистинскиот свет, таа не ни помислува да го стори тоа. Но, нејзините чувства брзо се менуваат со појавата на движењето Свадеши, како резултат на радикалното влијание на Сандип.

Домот и светот (1916 год.) ја прикажува битката што Тагоре ја водел во себе, помеѓу идеите на Западната култура и револуцијата против неа. Овие две идеи се насликани во двата главни ликови, Нихил, кој е рационален и се спротивставува на насилството и Сандип, кој не дозволува ништо да му застане на патот на постигнувањето на своите цели. Овие два спротивставени идеали се многу значајни за да се сфати историјата на Бенгал и неговите современи проблеми. Особено значајно за романот е да се сфати движењето Свадеши како дел од Индиското националистичко движење, како политика на спротивставување на британската колонизација и наметнување на „новиот дух во Индија“. Традиционалната, послушна сопруга на Нихил, Бималa, ужива во својата целосна посветеност на својот сопруг и заробеноста во традиоционалната женска улога и иако нејзиниот сопруг ја убедува да влезе во вистинскиот свет, таа не ни помислува да го стори тоа. Но, нејзините чувства брзо се менуваат со појавата на движењето Свадеши, како резултат на радикалното влијание на Сандип.

Scroll to top