Достоевски : писател во своето време

1.500,00 ден

Достоевски – Биографијата на Јозеф Франк е широко призната како најдобрата биографија на Достоевски досега напишана. Внимателно зачувувајќи го оригиналниот наративен стил на делото и комбинација на биографија, интелектуална историја и литературна критика, Достоевски: Писател во своето време, ги расветлува делата на писателот – од неговиот прв роман „Бедни луѓе“ до „Злосторство и казна“ и „Браќа Карамазови“ – поставувајќи ги во нивниот личен, историски и, пред сè, идеолошки контекст. Повеќе од биографија во вообичаената смисла, ова дело е и културна историја на Русија од деветнаесеттиот век, давајќи богата слика за светот во кој живеел Достоевски, како и голема реинтерпретација на неговиот живот и дело.

Category:

Достоевски – Биографијата на Јозеф Франк е широко призната како најдобрата биографија на Достоевски досега напишана. Внимателно зачувувајќи го оригиналниот наративен стил на делото и комбинација на
биографија, интелектуална историја и литературна критика, Достоевски: Писател во своето време, ги расветлува делата на писателот – од неговиот прв роман „Бедни луѓе“ до „Злосторство и казна“ и „Браќа Карамазови“ – поставувајќи ги во нивниот личен, историски и, пред сè, идеолошки контекст. Повеќе од биографија во вообичаената смисла, ова дело е и културна историја на Русија од деветнаесеттиот век, давајќи богата слика за светот во кој живеел Достоевски, како и голема реинтерпретација на неговиот живот и дело.

Scroll to top