Физичко образование за мали деца

400,00 ден

Физичко образование за мали деца – Книгата им нуди на наставниците по физичко образование алатки за следење на логично напредување на вештините на движење,
вклучувајќи идентификација на телото и не-локомоторни, локомоторни и манипулативни вештини. Книгата им помага на малите деца да бидат свесни за елементите на движењето: простор, форма, време, сила, проток и ритам и да ги разберат развојните разлики помеѓу помладите ученици и нивните постари другарчиња. Покрај тоа, книгата нуди насоки за предавање низ предметни области со цел да се обезбеди интердисциплинарен пристап, исто така нуди модел планови да се задоволат уникатните потреби на малите деца. Преку оваа книга наставниците ќе можат да изградат наставна програма за физичко образование која им служи на уникатните потреби на оваа специфична група на возраст.
Физичко образование за мали деца
Scroll to top