Големата војна : империска историја

900,00 ден

Големата војна е историска пресвртница која ја става Првата светска војна во контекст на империјализмот. Со цел да се укинат конвенционалните извештаи за она што се случило за време на овој, првиот вистински меѓународен конфликт, делото ја проширува анализата на Првата светска војна надвор од границите на Европа и Западниот фронт. Преку анализа на доживувањата на луѓето од колониите, особено оние кои биле внесени во војната дали како волонтери или преку регрутација, магистралниот труд на Џон Мороу исто така го открива влијанието на војната во Азија, Индија и во Африка. Од потеклото на Првата светска војна до нејзините крвави (и во голема мера непознати) последици, Големата војна се одликува со својата долга хронолошка покриеност, описи од фронтот, пан европскиот и глобален акцент и интеграцијата на културните рефлексии со политичките.

Category:

Големата војна е историска пресвртница која ја става Првата светска војна во контекст на империјализмот. Со цел да се укинат конвенционалните извештаи за она што се случило за време на овој, првиот вистински меѓународен конфликт, делото ја проширува анализата на Првата светска војна надвор од границите на Европа и Западниот фронт. Преку анализа на доживувањата на луѓето од колониите, особено оние кои биле внесени во војната дали како волонтери или преку регрутација, магистралниот труд на Џон Мороу исто така го открива влијанието на војната во Азија, Индија и во Африка. Од потеклото на Првата светска војна до нејзините крвави (и во голема мера непознати) последици, Големата војна се одликува со својата долга хронолошка покриеност, описи од фронтот, пан европскиот и глобален акцент и интеграцијата на културните рефлексии со политичките.

Scroll to top