Граѓанска војна Цезар, Гај Јулие

400,00 ден

Граѓанска војна Цезар, Гај Јулие – Гај Јулие Цезар е роден 100 години п.н.е., време на големи политички турбуленции за Римската Република. Земјата постојано била раскинувана од
војни, првин со нејзините најстари сојузници, а потоа и самата со себе. Тој бил една од најмоќните личности на Медитеранот и еден од најдобрите генерали на сите времиња, како и еден од највештите оратори на времето. Граѓанската војна може да се датира некаде околу 60 год. п.н.е. Особено паѓа в очи обичајот што Цезар се обраќа самиот на себе во трето лице („Кога ги слушна тие вести, Цезар одлучи…“). Тоа му дава на наративот одредена псевдообјективност и непристрасност при опишувањето на настаните. Ова привидно бришење на самиот себе од наративот е проследено со многу едноставен и ограничен вокабулар и реченична структура. Поради чистотата на мислата, изразот и објаснувањата, Цезар отсекогаш бил заслужно возвишуван и не случајно неговиот стил служел како модел со векови подоцна.

Граѓанска војна Цезар, Гај Јулие – Гај Јулие Цезар е роден 100 години п.н.е., време на големи политички турбуленции за Римската Република. Земјата постојано била раскинувана од
војни, првин со нејзините најстари сојузници, а потоа и самата со себе. Тој бил една од најмоќните личности на Медитеранот и еден од најдобрите генерали на сите времиња, како и еден од највештите оратори на времето. Граѓанската војна може да се датира некаде околу 60 год. п.н.е. Особено паѓа в очи обичајот што Цезар се обраќа самиот на себе во трето лице („Кога ги слушна тие вести, Цезар одлучи…“). Тоа му дава на наративот одредена псевдообјективност и непристрасност при опишувањето на настаните. Ова привидно бришење на самиот себе од наративот е проследено со многу едноставен и ограничен вокабулар и реченична структура. Поради чистотата на мислата, изразот и објаснувањата, Цезар отсекогаш бил заслужно возвишуван и не случајно неговиот стил служел како модел со векови подоцна.

Scroll to top