Историски атлас

2.000,00 ден

Ова ново-ревидирано издание на Историскиот атлас на Централна Европа ја зголемува својата огромна научност преку проширување на својот опфат од почетокот на петтиот век преку турбулентните 1990-ти до крајот на 2000-та година. Атласот опфаќа земји од Полска, Чешка, Словачка,
Унгарија, Романија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Југославија,
Македонија, Албанија, Бугарија и Грција. Исто така се вклучени источниот
дел на Германија (историски Мекленбург, Бранденбург, Прусија, Саксонија
и Лужица), Баварија, Австрија, североисточна Италија (историска Венеција),
земјите од историска Полска-Литванија (денешна Литванија, Белорусија и
Украина до реката Днепар), Молдавија и западна Турција.
Атласот се состои од осумдесет и девет мапи со придружен текст, а бројни табели и листи обезбедуваат поврзан статистички и демографски материјал. Ова ревидирано издание вклучува дваесет нови мапи и единаесет нови поглавја, од кои повеќето се однесуваат на оние земји кои ја стекнаа (или ја повратија) својата независност во текот на последната деценија.
Историскиот атлас на Централна Европа ќе биде непроценлив за научниците, дипломатите, новинарите, студентите и општите читатели кои сакаат да имаат поцелосно разбирање за оваа важна област, со нејзините бројни народи, јазици и континуирани политички превирања.

Out of stock

Category:

Ова ново-ревидирано издание на Историскиот атлас на Централна Европа ја зголемува својата огромна научност преку проширување на својот опфат од почетокот на петтиот век преку турбулентните 1990-ти до крајот на 2000-та година. Атласот опфаќа земји од Полска, Чешка, Словачка,
Унгарија, Романија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Југославија,
Македонија, Албанија, Бугарија и Грција. Исто така се вклучени источниот
дел на Германија (историски Мекленбург, Бранденбург, Прусија, Саксонија
и Лужица), Баварија, Австрија, североисточна Италија (историска Венеција),
земјите од историска Полска-Литванија (денешна Литванија, Белорусија и
Украина до реката Днепар), Молдавија и западна Турција.
Атласот се состои од осумдесет и девет мапи со придружен текст, а бројни табели и листи обезбедуваат поврзан статистички и демографски материјал. Ова ревидирано издание вклучува дваесет нови мапи и единаесет нови поглавја, од кои повеќето се однесуваат на оние земји кои ја стекнаа (или ја повратија) својата независност во текот на последната деценија.
Историскиот атлас на Централна Европа ќе биде непроценлив за научниците, дипломатите, новинарите, студентите и општите читатели кои сакаат да имаат поцелосно разбирање за оваа важна област, со нејзините бројни народи, јазици и континуирани политички превирања.

Scroll to top