Иван, витезот со лавот

300,00 ден

Иван, витезот со лавот е дело на Кретјен де Троа, кој живеел во XII век. Тој, всушност, запишал еден многу постар текст во кој биле опишувани патувањата на еден витез придружен од еден пријателски и пожртвуван лав. Лавот во приказната на Троа ги отелотворува одликите на лојалност, храброст и понизност, со што го идентификуваат како средновековна христијанска фигура и симболичен идеал за совршеност.

Иван, витезот со лавот е дело на Кретјен де Троа, кој живеел во XII век. Тој, всушност, запишал еден многу постар текст во кој биле опишувани патувањата на еден витез придружен од еден пријателски и пожртвуван лав. Лавот во приказната на Троа ги отелотворува одликите на лојалност, храброст и понизност, со што го идентификуваат како средновековна христијанска фигура и симболичен идеал за совршеност.

Scroll to top