Климент од Александрија

400,00 ден

Климент од Александрија – Може ли луѓето да го запознаат Бог? Концептот на
Господ и прашањата во врска со нашата способност да го запознаеме се централни за оваа книга. Источната православна теологија прави разлика помеѓу
познавањето на Бога како што е (неговата божествена суштина) и како што тој се претставува себеси (преку своите енергии), и затоа истовремено и
го негира и го афирмира основното прашање: човекот не може да го запознае Бог во својата суштина,  но може да го спознае преку неговите енергии. Хени Фиска Хаг ја истражува оваа најрана фаза нахристијанската апофатична теологија, како и почетоците на разликата помеѓу суштината и енергиите,фокусирајќи се на Климент од Александрија кон крајот на вториот век. Исто така, го разгледува и теолошкото,социјалното, религиозното и филозофско милје.

Category:

Климент од Александрија – Може ли луѓето да го запознаат Бог? Концептот на Господ и прашањата во врска со нашата способност да го запознаеме се централни за оваа книга. Источната православна теологија прави разлика помеѓу познавањето на Бога како што е (неговата божествена суштина) и како што тој се претставува себеси (преку своите енергии), и затоа истовремено и го негира и го афирмира основното прашање: човекот не може да го запознае Бог во својата суштина,  но може да го спознае преку неговите енергии. Хени Фиска Хаг ја истражува оваа најрана фаза нахристијанската апофатична теологија, како и почетоците на разликата помеѓу суштината и енергиите,фокусирајќи се на Климент од Александрија кон крајот на вториот век. Исто така, го разгледува и теолошкото,социјалното, религиозното и филозофско милје.

Scroll to top