Клиничка спортска медицина

4.000,00 ден

Клиничка спортска медицина – Библијата за спортска медицина на Брукнер и Кан е комплетен практичен водич за мускулно-скелетна медицинска и физикална
терапија. Опфатени се сите аспекти на дијагностицирање и управување со повреди поврзани со спортот и физичка активност, вклучувајќи ги основните принципи на спортската медицина, дијагностиката и третманот на спортски повреди, подобрување на
спортските перформанси и справување со посебни групи учесници.

Клиничка спортска медицина – Библијата за спортска медицина на Брукнер и Кан е комплетен
практичен водич за мускулно-скелетна медицинска и физикална
терапија. Опфатени се сите аспекти на дијагностицирање и
управување со повреди поврзани со спортот и физичка активност,
вклучувајќи ги основните принципи на спортската медицина,
дијагностиката и третманот на спортски повреди, подобрување на
спортските перформанси и справување со посебни групи учесници.

Scroll to top