Кон светилникот

400,00 ден

Кон светилникот, e напишан во најдобриот период од книжевна кариера на Вирџинија Вулф. Духот на времето во кое живеела било време на промени на сите нивоа и од сите аспекти: во религијата и етиката, во филозофијата и естетиката. Кон светилникот нема традиционален заплет; приказната се состои од низа искуства, сеќавања и чувства што се однесуваат на свеста на ликовите.

Scroll to top