Младата Еда

300,00 ден

Младата Еда е трактат за нордиската поетика е приреден во XIII век од страна на исландскиот истражувач и политичар Снори Стурлусон, долго време откако христијанството станало официјална религија на Исланд, а старата перцепција за светот и нејзините придружни практики одамна почнале да исчезнуваат од сеќавањето. Љубовта кон традиционалната поезија на Скандинавија била причината што лежи во основата на составувањето на Еда како целина. Се состои од три дела на куси и подолги приказни од најпопуларните и вечни митови раскажани низ усната народна традиција.

Младата Еда е трактат за нордиската поетика е приреден во XIII век од страна на исландскиот истражувач и политичар Снори Стурлусон, долго време откако христијанството станало официјална религија на Исланд, а старата перцепција за светот и нејзините придружни практики одамна почнале да исчезнуваат од сеќавањето. Љубовта кон традиционалната поезија на Скандинавија била причината што лежи во основата на составувањето на Еда како целина. Се состои од три дела на куси и подолги приказни од најпопуларните и вечни митови раскажани низ усната народна традиција.

Scroll to top