Музика во небесниот замок : Портрет на Јохан Себастијан Бах

1.000,00 ден

Јохан Себастијан Бах е еден од најнеодгатливите композитори во историјата на музиката. Како може една така возвишена работа да е создадена од човек кој делува толку обично,толку неразбирливо – и понекогаш толку сурово? Џон Елиот Гардинер пораснал минувајќи покрај едниот од двата автентични портрети на Бах секој ден на скалите на куќата на неговите родители, каде што бил закачен од безбедносни причини за време на Втората светска војна. Оттогаш тој го проучувал и го изведувал Бах, а сега се смета за еден од најголемите живи толкувачи на композиторот. Плодовите од неговиот животен интерес се дестилирани во оваа извонредна книга, втемелена на најновите сознанија за Бах, и ги надминува,објаснувајќи како Бах работел, како ја создавал својата
музика, како таа ги постигнала своите ефекти – и што таа може да ни каже за Бах.

Category:

Јохан Себастијан Бах е еден од најнеодгатливите композитори во историјата на музиката. Како може една така возвишена работа да е создадена од човек кој делува толку обично,толку неразбирливо – и понекогаш толку сурово? Џон Елиот Гардинер пораснал минувајќи покрај едниот од двата автентични портрети на Бах секој ден на скалите на куќата на неговите родители, каде што бил закачен од безбедносни причини за време на Втората светска војна. Оттогаш тој го проучувал и го изведувал Бах, а сега се смета за еден од најголемите живи толкувачи на композиторот. Плодовите од неговиот животен интерес се дестилирани во оваа извонредна книга, втемелена на најновите сознанија за Бах, и ги надминува,објаснувајќи како Бах работел, како ја создавал својата
музика, како таа ги постигнала своите ефекти – и што таа може да ни каже за Бах.

Scroll to top