Народот на морето

300,00 ден

Во книгата Народот на морето, Марк Елдер ги опишува судбините на малите луѓе на морето (рибарите, морнарите) нивниот едноставен свет испреплетен со бесот на брановите, плачот на галебите, тврдоглавото самоволие на морнарите, и страста на морето кое ја плете нивната судбина, дава и одзема според својата волја.

Во книгата Народот на морето, Марк Елдер ги опишува судбините на малите луѓе на морето (рибарите, морнарите) нивниот едноставен свет испреплетен со бесот на брановите, плачот на галебите, тврдоглавото самоволие на морнарите, и страста на морето кое ја плете нивната судбина, дава и одзема според својата волја.

Scroll to top