Нерешителен гениј – Бел

600,00 ден

Александар Грахам Бел – Во оваа магистрална студија базирана на темелно нови истражувања,Шарлот Греј ја открива широката страст на Бел спрема иновациите.
Дете на логопед и глува мајка, Бел од мал почнал да се интересира за
звукот. Неговото сфаќање за тоа како звучните бранови може да се
поврзат со електричните бранови му овозможи да го измисли „говорниот телеграф“ пред неговите ривали. Во една интензивно конкурентна ера, Бел ја одбегнувал славата и богатството. Сепак, многу од неговите иновации – електричното греење,користењето на светлина за пренос на звук, електронска пошта, компостирање, вештачки бели дробови – беа далеку пред нивното време. Неговите пионерски идеи за звукот, летот, генетиката, сѐ уште одекнуваат.
Ова е суштински портрет на еден американски гигант чии иновации го
револуционизираа модерниот свет.

Category:

Александар Грахам Бел – Во оваа магистрална студија базирана на темелно нови истражувања,Шарлот Греј ја открива широката страст на Бел спрема иновациите.
Дете на логопед и глува мајка, Бел од мал почнал да се интересира за
звукот. Неговото сфаќање за тоа како звучните бранови може да се
поврзат со електричните бранови му овозможи да го измисли „говорниот телеграф“ пред неговите ривали. Во една интензивно конкурентна ера, Бел ја одбегнувал славата и богатството. Сепак, многу од неговите иновации – електричното греење,користењето на светлина за пренос на звук, електронска пошта, компостирање, вештачки бели дробови – беа далеку пред нивното време. Неговите пионерски идеи за звукот, летот, генетиката, сѐ уште одекнуваат.
Ова е суштински портрет на еден американски гигант чии иновации го
револуционизираа модерниот свет.

Scroll to top