Незаборавник

300,00 ден

Низ едно смирено искажување читателот се соочува со драматични детали околу однесувањето на државниот врв за време на Референдумот од 8 септември 1991 година, со податоци за обиди или из­вршени атентати на водечки политички личности кои ги доживеа нашата држава, понижувачкиот прием во ООН, клеветењето на опозициони политичари кај претставници на меѓународни асоцијации и странски држави, режираната војна во 2001 година со нејзините главни актери, шокот во Букурешт 2008 година, трагичното убиство на петте млади луѓе на Смилковското Езеро, и низа други настани за кои нема доволно документи или се во опсегот на скриената дипломатија.

Category:

Незаборавник од Мартин Треневски – Низ едно смирено искажување читателот се соочува со драматични детали околу однесувањето на државниот врв за време на Референдумот од 8 септември 1991 година, со податоци за обиди или из­вршени атентати на водечки политички личности кои ги доживеа нашата држава, понижувачкиот прием во ООН, клеветењето на опозициони политичари кај претставници на меѓународни асоцијации и странски држави, режираната војна во 2001 година со нејзините главни актери, шокот во Букурешт 2008 година, трагичното убиство на петте млади луѓе на Смилковското Езеро, и низа други настани за кои нема доволно документи или се во опсегот на скриената дипломатија.

Scroll to top