Основи на психологијата на спортот и вежбањето

2.000,00 ден

Основи на психологијата на спортот и вежбањето – Основи на спорт и психологија на вежбање обезбедува темелно запознавање со клучните концепти во областа. Ова дело им нуди на студентите и на новите практиканти сеопфатен поглед на спортот и психологијата на вежбање, поврзување на истражувањата и праксата и доловување на возбудата во светот на спортот и вежбањето. Студентите ќе ги осознаат најновите истражувања поврзани со емоционалната интелигенција, културната разновидност, злоупотребата на супстанци, истрајноста во вежбањето, етиката, професионалните прашања и транзициите во спортот.

Out of stock

Основи на психологијата на спортот и вежбањето

Scroll to top