Основи на тренингот за сила и кондиција

4,000.00ден

Основи на тренингот за сила и кондиција – Развиенa од страна на Националната асоцијација за сила и кондиција (NSCA), книгата е основен учебник за професионалци и студенти. Овој сеопфатен ресурс, креиран од 30 стручни соработници во областа, ги
објаснува клучните теории, концепти и научни принципи за тренинг на сила и кондиција, како и нивна директна примена во спортски натпревари и перформанси. Овој учебник е организиран така да ги води читателите од теорија до дизајн на програма и практични стратегии за администрирање и управување со особеностите за сила и кондиција.

Out of stock

Основи на тренингот за сила и кондиција

Scroll to top