Пјер Кири

400,00 ден

Пјер Кири : со автобиографски белешки од Марија Кири /

„Може да се претпостави дека во рацете на криминалците радиумот би можел да биде многу опасен, и затоа се поставува прашањето дали е предност за човештвото да ги знае тајните на природата, дали ќе бидеме доволно зрели да профитираме од нив и дали тоа знаење нема да се покаже како опасно. Земете ги, на пример, откритијата на Нобел – моќните експлозиви им овозможија на луѓето да постигнат работи за восхит, но тие се истовремено и ужасни средства за уништување во рацете на оние големи криминалци кои ги вовлекуваат нациите во војна. Јас сум еден од оние што заедно со Нобел веруваат дека човештвото ќе добие повеќе добро отколку зло со идните откритија“.

Пјер Кири

Нобелова конференција, 1903 година

Category:

Пјер Кири : со автобиографски белешки од Марија Кири / –

„Може да се претпостави дека во рацете на криминалците радиумот би можел да биде многу опасен, и затоа се поставува прашањето дали е предност за човештвото да ги знае тајните на природата, дали ќе бидеме доволно зрели да профитираме од нив и дали тоа знаење нема да се покаже како опасно. Земете ги, на пример, откритијата на Нобел – моќните експлозиви им овозможија на луѓето да постигнат работи за восхит, но тие се истовремено и ужасни средства за уништување во рацете на оние големи криминалци кои ги вовлекуваат нациите во војна. Јас сум еден од оние што заедно со Нобел веруваат дека човештвото ќе добие повеќе добро отколку зло со идните откритија“.

Пјер Кири

Нобелова конференција, 1903 година

Scroll to top