Прилагодени национални стандарди за физичко образование

500,00 ден

Прилагодени национални стандарди за физичко образование – Во овој прирачник е презентирани збир од национални стандарди со цел на студентите и учениците со инвалидитет да им се пружаат инструкции за физичко образование од страна на
квалификувани инструктори по физичко образование.

Прилагодени национални стандарди за физичко образование

Scroll to top