Применета анатомија и биомеханика во спортот

1.000,00 ден

Применета анатомија и биомеханика во спортот – Применета анатомија и биомеханика во спортот се концентрира на разни начини во кои спортистот може да ја модифицира техниката за да постигне најоптимални резултати. Акцентот на атлетското оценување и модификацијата на физичкиот капацитет нуди уникатна перспектива која може да
им помогне на тренерите и други спортски професионалци да ја оценат телесната структура на нивните спортисти со цел целосно да се искористатнивните посилни страни и да се подобрат послабите.

Применета анатомија и биомеханика во спортот

Scroll to top