Рабиндранат Тагоре

400,00 ден

Рабиндранат Тагоре – Оваа книга има две теми испреплетени околу животот на поетот Рабиндранат Тагоре. Доминантната тема е за поет, кој бил неуморен човек од акција. Втората тема е за него како поет и писател на многу жанрови: лирика, поезија, приказни, куси раскази, романи и драми. Морав да направам избор на одвојување помеѓу двете теми, бидејќи книгата не е наменета да биде само биографија што еднакво ги покрива сите аспекти на животот на Рабиндранат. Со оглед на тоа колку активен бил неговиот живот, тоа би било невозможно во рамките на неопходните граници за оваа книга. Сметав дека најдобро е да се истражи делото на Рабиндранат како едукатор и рурален реформатор, бидејќи тие аспекти од неговиот живот се релативно непознати. Сите го знаеме како поет, но не го доживуваме како човек од акција. Постојат многу нејасни гледишта во врска со институцијата што тој ја создал во рурален Бенгал, наречена Висва-Бхарати во Шантиникетан. Бидејќи работев на историјата на оваа институција, мислев дека може да е корисно да се внесе нешто од тоа истражување во оваа биографија. За освртот на неговата поезија и неговото големо творештво, ги подготвив делата на научници, кои оваа тема ја познаваат подобро од мене. Детално го истражив неговото лично пријателство преку неговите писма и други поврзани документи, како што се делото на Мери Лаго за англискиот сликар Вилијам Ротенштајн, кој го вовел делото на Рабиндранат на Запад, насловено Несовршена средба: Писма од Вилијам Ротенштајн и Рабиндранат Тагоре 1911-1941; Кетаки Кушари Дајсон за Викторија Окампо насловено Во твојата расцутена градина: Рабиндранат Тагоре и Викторија Окампо, и неговата преписка со англискиот поет, мисионер и историчар Едвард Џон Томсон, што јас ги уредив под наслов Тешко пријателство: Писма на Едвард Томсон и Рабиндранат Тагоре 1913-1940. Оваа биографија се состои само од упатувања на тој аспект во животот на Рабиндранат.

Category:

Рабиндранат Тагоре – Оваа книга има две теми испреплетени околу животот на поетот Рабиндранат Тагоре. Доминантната тема е за поет, кој бил неуморен човек од акција. Втората тема е за него како поет и писател на многу жанрови: лирика, поезија, приказни, куси раскази, романи и драми. Морав да направам избор на одвојување помеѓу двете теми, бидејќи книгата не е наменета да биде само биографија што еднакво ги покрива сите аспекти на животот на Рабиндранат. Со оглед на тоа колку активен бил неговиот живот, тоа би било невозможно во рамките на неопходните граници за оваа книга. Сметав дека најдобро е да се истражи делото на Рабиндранат како едукатор и рурален реформатор, бидејќи тие аспекти од неговиот живот се релативно непознати. Сите го знаеме како поет, но не го доживуваме како човек од акција. Постојат многу нејасни гледишта во врска со институцијата што тој ја создал во рурален Бенгал, наречена Висва-Бхарати во Шантиникетан. Бидејќи работев на историјата на оваа институција, мислев дека може да е корисно да се внесе нешто од тоа истражување во оваа биографија. За освртот на неговата поезија и неговото големо творештво, ги подготвив делата на научници, кои оваа тема ја познаваат подобро од мене. Детално го истражив неговото лично пријателство преку неговите писма и други поврзани документи, како што се делото на Мери Лаго за англискиот сликар Вилијам Ротенштајн, кој го вовел делото на Рабиндранат на Запад, насловено Несовршена средба: Писма од Вилијам Ротенштајн и Рабиндранат Тагоре 1911-1941; Кетаки Кушари Дајсон за Викторија Окампо насловено Во твојата расцутена градина: Рабиндранат Тагоре и Викторија Окампо, и неговата преписка со англискиот поет, мисионер и историчар Едвард Џон Томсон, што јас ги уредив под наслов Тешко пријателство: Писма на Едвард Томсон и Рабиндранат Тагоре 1913-1940. Оваа биографија се состои само од упатувања на тој аспект во животот на Рабиндранат.

Scroll to top