Ризница на историски орнаменти

600,00 ден

Ризница на историски орнаменти - Александар Шпелц
Визуелен запис на орнаментиката од цел свет и низ историјата, во ова дело се репродуцирани во боја, селекција на 75 шеми од делото Орнаменти во боја од сите историски стилови, класично мутиволуменско референтно дело за декоративниот орнамент во многу различни култури. Аранжирана хронолошки, книгата започнува со античкиот свет, вклучително дизајни од египетската архитектура и керамика, грчки теракотни орнаменти и римски мермерни мозаици. Исто така овде се вклучени извонредни слики од илуминирани ракописи од Средниот век, фрески од единаесеттиот век и свилени дизајни, како и сликани штуко декорации од италијанската ренесанса и Лимож емајл.
Адаптирани од слики, тавани, фризи, витраж, мермер, текстил и слично, овие елегантни дизајни претставуваат врвно постигнување во овие различни култури. Оваа збирка на разнобојни декоративни мотиви може користи како вреден извор за дизјанери и историчари на културата.

Ризница на историски орнаменти - Александар Шпелц
Визуелен запис на орнаментиката од цел свет и низ историјата, во ова дело се репродуцирани во боја, селекција на 75 шеми од делото Орнаменти во боја од сите историски стилови, класично мутиволуменско референтно дело за декоративниот орнамент во многу различни култури. Аранжирана хронолошки, книгата започнува со античкиот свет, вклучително дизајни од египетската архитектура и керамика, грчки теракотни орнаменти и римски мермерни мозаици. Исто така овде се вклучени извонредни слики од илуминирани ракописи од Средниот век, фрески од единаесеттиот век и свилени дизајни, како и сликани штуко декорации од италијанската ренесанса и Лимож емајл.
Адаптирани од слики, тавани, фризи, витраж, мермер, текстил и слично, овие елегантни дизајни претставуваат врвно постигнување во овие различни култури. Оваа збирка на разнобојни декоративни мотиви може користи како вреден извор за дизјанери и историчари на културата.

Scroll to top