Сезан : живот

1.000,00 ден

Сезан – Алекс Данчев ни ја дава првата сеопфатна оценка на револуционерното дело и немирниот живот на Пол Сезан. Еден од највлијателните сликари на своето време и пошироко, Сезан е уметник-креатор на модерното време, кој го смени начинот на кој го гледаме светот. Данчев ја раскажува приказната за уметник кој првично бил сметан за лудак, варварин и социопат, кој верувал дека уметноста мора да биде израз на темпераментот, кој имал семејство што го чувал тајно од својот татко до своите четириесетти години, кој ја имал својата прва изложба на возраст од педесет и шест години, но кој жестоко ги одржувал своите револуционерни верувања. Данчев ни покажува како верувањето и животот што го водел Сезан станале опсесија и инспирација на уметници, писатели, поети и филозофи од Анри Матис и Пабло Пикасо до Семјуел Бекет и Ален Гинсберг.

Category:

Сезан – Алекс Данчев ни ја дава првата сеопфатна оценка на револуционерното дело и немирниот живот на Пол Сезан. Еден од највлијателните сликари на своето време и пошироко, Сезан е уметник-креатор на модерното време, кој го смени начинот на кој го гледаме светот. Данчев ја раскажува приказната за уметник кој првично бил сметан за лудак, варварин и социопат, кој верувал дека уметноста мора да биде израз на темпераментот, кој имал семејство што го чувал тајно од својот татко до своите четириесетти години, кој ја имал својата прва изложба на возраст од педесет и шест години, но кој жестоко ги одржувал своите револуционерни верувања. Данчев ни покажува како верувањето и животот што го водел Сезан станале опсесија и инспирација на уметници, писатели, поети и филозофи од Анри Матис и Пабло Пикасо до Семјуел Бекет и Ален Гинсберг.

Scroll to top