Симон де Бовоар : создавањето на една интелектуалка

700,00 ден

Симон де Бовоар – Книгата Создавањето на една интелектуалка покажува како Симон де Бовоар станува водечки феминистички мислител и симбол на интелекту-
алка на дваесеттиот век. Спојувајќи биографија и литературна критика, феминистичка теорија и историска и општествена анализа, оваа книга нуди
целосно оригинална анализа на образованието на Бовоар и формирањето на една интелектуалка.

Category:

Симон де Бовоар – Книгата Создавањето на една интелектуалка покажува како Симон де Бовоар станува водечки феминистички мислител и симбол на интелекту-
алка на дваесеттиот век. Спојувајќи биографија и литературна критика, феминистичка теорија и историска и општествена анализа, оваа книга нуди
целосно оригинална анализа на образованието на Бовоар и формирањето на една интелектуалка.

Scroll to top