Скулптурата од 1945 година

500,00 ден

Од 1945 година се случи револуција во скулптурата, па дури и терминот скулптура престана да е онаа фиксна категорија каква што некогаш беше. Во Скулптурата од 1945 година, Ендру Кози дава иновативен опис на развојот на пост-воената скулптура. Во повеќе од 130 убави илустрации, Кози истражува иновативни и авангардни дела поврзани со современи настани, фестивали, пазари, како и со променетата функција на музеите. Тој исто така ја истражува употребата на секојдневни предмети и важноста на скулптурниот контекст, дискутирајќи за фигуративните и нефигуративни дела, анти-формата, минимализмот, експерименталната форма, пејзажната скулптура, инсталацијата и изведбената уметност. Холистичката слика што се појавува во поствоената скулптура, за првпат ги воспоставува клучните настани и теми околу кои ќе се фокусира идната дебата.

Од 1945 година се случи револуција во скулптурата, па дури и терминот скулптура престана да е онаа фиксна категорија каква што некогаш беше. Во Скулптурата од 1945 година, Ендру Кози дава иновативен опис на развојот на пост-воената скулптура. Во повеќе од 130 убави илустрации, Кози истражува иновативни и авангардни дела поврзани со современи настани, фестивали, пазари, како и со променетата функција на музеите. Тој исто така ја истражува употребата на секојдневни предмети и важноста на скулптурниот контекст, дискутирајќи за фигуративните и нефигуративни дела, анти-формата, минимализмот, експерименталната форма, пејзажната скулптура, инсталацијата и изведбената уметност. Холистичката
слика што се појавува во поствоената скулптура, за првпат ги воспоставува клучните настани и теми околу кои ќе се фокусира идната дебата.

Scroll to top