Создавање на словените

1.000,00 ден

Оваа книга нуди нов пристап кон проблемот на словенската етничка припадност во југоисточна Европа помеѓу 500 и 700 година. Авторот покажува како византиските автори „ги измислиле“ Словените, со цел да им дадат смисла на политичките и воените случувања на Балканот. Археологијата широко се користи за да се покаже дека таквите случувања резултирале со појава на моќни лидери, одговорни за создавање групни идентитети и за мобилизирање на воини за успешни напади преку границите. Авторот ја отфрла идејата за словенска миграција и покажува дека „Словените“ биле производ на границата.

Category:

Оваа книга нуди нов пристап кон проблемот на словенската етничка припадност во југоисточна Европа помеѓу 500 и 700 година. Авторот покажува како византиските автори „ги измислиле“ Словените, со цел да им дадат смисла на политичките и воените случувања на Балканот. Археологијата широко се користи за да се покаже дека таквите случувања резултирале со појава на моќни лидери, одговорни за создавање групни идентитети и за мобилизирање на воини за успешни напади преку границите. Авторот ја отфрла идејата за словенска миграција и покажува дека „Словените“ биле производ на границата.

Scroll to top