Спортска социологија и општествена теорија

700,00 ден

Спортска социологија и општествена теорија – Спортската социологија и Социјална
теорија обезбедува нов поглед на основните теории во социологијата; ги проучува
спортските институции кои го регулираат спортот и дава социолошки пристап на тимови и индивидуи кои учествуваат во спортот, односите меѓу овие лица и институции, како и односите со надворешни институции, вклучувајќи владини тела, здравствени системи и економијата. Целта на оваа книга е решавање на широк спектар на теории, теми и прашања од социјален и јавен аспект и како тие се рефлектираат врз изучувањето на спортот.

Спортска социологија и општествена теорија

Scroll to top