Среќата на Бери Линдон од Вилијам М. Текери

500,00 ден

Бери Линдон е ирски авантурист кој се обидува да стане член на англиската аристократија. Неговата лична приказна, како и многу други објавени во 19-от век, денес има многу паралели, аспирациите и сплеткарењата на ликовите имаат своја аналогија во современото општество. Романот на Текери во оваа смисла е доказ за конзервативизмот: како традициите и верувањата, без разлика колку се стерилни, се влечат од една генерација во друга. „Среќата на Бери Линдон“ стекнал особена популарност кога Стенли Кјубрик во 1970-тите снимил филм базиран на романот.

Бери Линдон е ирски авантурист кој се обидува да стане член на англиската аристократија. Неговата лична приказна, како и многу други објавени во 19-от век, денес има многу паралели, аспирациите и сплеткарењата на ликовите имаат своја аналогија во современото општество. Романот на Текери во оваа смисла е доказ за конзервативизмот: како традициите и верувањата, без разлика колку се стерилни, се влечат од една генерација во друга. „Среќата на Бери Линдон“ стекнал особена популарност кога Стенли Кјубрик во 1970-тите снимил филм базиран на романот.

Scroll to top