Стратегиски менаџмент

2.000,00 ден

Стратегиски менаџмент : конкурентност и глобализација : [концепти и примети]
Хит, Мајкл А. ; Ајрланд, Р. Двејн ; Хоскисон, Роберт Е.

Стратегиски менаџмент : конкурентност и глобализација : [концепти и примети]
Хит, Мајкл А. ; Ајрланд, Р. Двејн ; Хоскисон, Роберт Е.

Scroll to top