Терапија со вежбање

2.000,00 ден

Терапија со вежбање – Иако вежбањето е потпора на мускулоскелеталната физиотерапија со децении, нејзината вредност во другите системи на телото, како што се кардиоваскуларните, респираторните и невролошките, се појавува неодамна. Овој учебник е дизајниран претежно за физиотерапевти и нуди динамичен увид во примена на терапија за вежбање низ системите на телото при менаџирање на болести и подобрување на здравјето. Фокусот на вежбањето како клучен модалитет во спречувањето и лекување на болеста е интересен за студентите кои ги изучуваат предметите по спорт и наука за
вежбање, како и физичката активност и физиотерапијата. Книгата, исто така, е корисна за практичарите, особено оние кои следат пост-квалификациски курсеви за рехабилитација.

Out of stock

Терапија со вежбање

Scroll to top