ТЕРТУЛИЈАН – Ранохристијанските отци

500,00 ден

Тертулијан (околу 160 – 225) бил еден од првите теолози на Западната Црква и е рангиран меѓу најистакнатите рани латински отци. Неговиот литературен придонес е широк, и дава непроценлив увид во христијанската црква во круцијалниот период кога Римското царство било во опаѓање.Овие критични истражувања, заедно со деталниот коментар на Џефри Д. Дан, ја објаснуваат реакцијата на раната црква на паганството, јудаизмот, Светото писмо и нејзиниот развој во карактеристична христијанска етика.

Category:

Тертулијан (околу 160 – 225) бил еден од првите теолози на Западната Црква и е рангиран меѓу најистакнатите рани латински отци. Неговиот литературен придонес е широк, и дава непроценлив увид во христијанската црква во круцијалниот период кога Римското царство било во опаѓање.Овие критични истражувања, заедно со деталниот коментар на Џефри Д. Дан, ја објаснуваат реакцијата на раната црква на паганството, јудаизмот, Светото писмо и нејзиниот развој во карактеристична христијанска етика.

Scroll to top