Втората светска војна : воена историја

600,00 ден

По повеќе од половина век историско надградување, овој нов и
убедлив опис на Втората светска војна користи глобална перспектива за да го објасни комплицираниот тек во воена смисла. Блек, истакнат воен историчар дава драгоцена тежина на кампањите и битките што ја сочинуваа војната. Притоа тој предизвикува заеднички толкувања и вклучува нови сознанија кои ја прават оваа книга една од највозбудливите нови истории на Втората светска војна. Покривајќи ги сите главни области на конфликтот, хронолошкиот пристап вклучува анализа на напади на копно, воздух и море и споредување на воените ресурси. Фокусот е оперативен,но исто така се вклучени и социјалните, културолошките и политичките аспекти. Обезбедувајќи круцијална противтежа на претходните истории, Втората светска војна на Џереми Блек нуди нови сознанија за операциите на Источниот фронт и за време на војната против Јапонија.

Category:

По повеќе од половина век историско надградување, овој нов и
убедлив опис на Втората светска војна користи глобална перспектива за да го објасни комплицираниот тек во воена смисла. Блек, истакнат воен историчар дава драгоцена тежина на кампањите и битките што ја сочинуваа војната. Притоа тој предизвикува заеднички толкувања и вклучува нови сознанија кои ја прават оваа книга една од највозбудливите нови истории на Втората светска војна. Покривајќи ги сите главни области на конфликтот, хронолошкиот пристап вклучува анализа на напади на копно, воздух и море и споредување на воените ресурси. Фокусот е оперативен,но исто така се вклучени и социјалните, културолошките и политичките аспекти. Обезбедувајќи круцијална противтежа на претходните истории, Втората светска војна на Џереми Блек нуди нови сознанија за операциите на Источниот фронт и за време на војната против Јапонија.

Scroll to top